Jamara Rekenmethode

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS. Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara. Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip 
 • Getalstructuur 
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste samen aangepakt.

Jamara rekenmethode wordt uitgegaan van de volgende punten:

 • eenduidige leerstrategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren
 • sluiten aan bij de moderne rekenmethoden op scholen

Werkwijze

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie”zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

 • Vasstellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen
 • Bespreken uitkomsten
 • Bespreken doelen
 • Opstellen plan van aanpak

JAMARA gaat altijd terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau.

Jamara leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om "wat er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral "hoe" er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zogenaamde ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

Thuis 

Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer. Daarnaast moet er het Jamaracomputerprogramma (Windows) aangeschaft worden (kosten 43 euro). Dit computerprogramma moet gebruikt worden naast de concrete materiaaloefeningen. Het is een aanvullend programma naast de thuisoefeningen.

De Jamararekenmethode is ontwikkelt door dhr. Will Missot CNLS


 

 • Kidspower.pro is gecertificeerd Neuro-ontwikkelingstherapeut INPP. WIj kijken verder dan alleen het gedrag! Wij achterhalen de oorsprong en lees verder

 • Kindercoachpraktijk Kidspower.pro heeft een prachtige ruime praktijk in Rdam-Zuid waar bewegen en leren centraal  staan!

  Gratis parkeren !

    lees verder

 • Contact of bel 06-22298395