Terug naar archief

Ouders van nu willen geen gehoorzaam kind

31-01-2013 - De roep om een strengere opvoeding zwelt aan, maar toch streven ouders niet naar gehoorzaamheid bij hun kind.

Sterker nog, ouders hechten nu nóg minder aan een gehoorzaam kind dan dertig jaar geleden, vlak na de flowerpowertijd.

Niet het gehoorzame maar het stevige kind is anno 2013 het opvoedingsideaal, blijkt uit het Trouw Opvoedonderzoek. Dat is een reprise van een vrijwel identieke enquête uit 1983, onder lezers van het blad Ouders van Nu. Welke eigenschappen vindt u belangrijk voor uw kind? was de vraag toen en nu. En welke eigenschappen vonden uw ouders belangrijk voor u, toen ze u opvoedden?

In 1983 bleken eigenschappen als gehoorzaam, bescheiden en ijverig van het toneel verdwenen. Ouders wilden liever dat hun kind mondig en zelfstandig was. "Toen werd de moderne mens geboren", constateert psychologe Rita Kohnstamm, die indertijd hoofdredacteur was van Ouders van Nu. Het 'ouderwetse', gezagsgetrouwe kind was tijdens de antiautoritaire jaren zeventig uit de mode geraakt.

Dat gehoorzame kind is nog steeds uit de gratie, al vindt 61 procent van de geënquêteerde ouders wel dat kinderen van nu 'door veel ouders te vrij worden gelaten'. Die uitspraak geldt andermans kinderen: die zouden wél gehoorzamer mogen zijn. Over hun eigen kinderen én opvoedpraktijk zijn de meeste ouders dik tevreden. Slechts tien procent zou zelf graag strenger willen zijn. Iets meer ouders (17 procent) geven aan thuis te tobben met regels en grenzen.

Minister Plasterk riep ouders vorige week op om hun kinderen weer 'respect' en 'fatsoen' bij te brengen. Aanleiding was een rapport over het geweld tegen ambulancepersoneel. Ook rond de dood van de grensrechter en de facebook-rellen in Haren ontspon zich een publiek debat over de moderne opvoeding. Die is te vrij, te zeer losgeweekt van grenzen, normen en waarden, aldus een veelgehoorde opvatting. De meeste ouders delen die, maar zien zichzelf als positieve uitzondering.

Ook 'ijverig' eindigde niet hoog in het Trouw Opvoedonderzoek. Vanuit politiek Den Haag werd de laatste jaren meer gehamerd op schoolprestaties, op hogere scores voor 'harde' vakken als taal en rekenen. "De lat moet omhoog", aldus voormalig onderwijsminister Marja van Bijsterveldt. Desondanks lijken ouders niet bijzonder prijs te stellen op een ijverig kind.

Op nummer één in de Trouw-toptien staat eerlijk: die eigenschap waarderen moderne ouders het meest voor hun kind. Daarna volgen rekening houden met anderen, rechtvaardig, verantwoordelijk, behulpzaam, zelfstandig en open. Ook kritisch, zelfbewust en actief scoren hoog.

Lees meer vandaag in Trouw / de Verdieping

Bron : Trouw.nl

  • Kidspower.pro is gecertificeerd Neuro-ontwikkelingstherapeut INPP. Wij kijken verder dan alleen het gedrag! Wij originele oorsprong en behoefte!

  • Kindercoachpraktijk Kidspower.pro heeft een prachtige ruime praktijk in Rdam-Zuid waar bewegen en leren centraal staan!

    Gratis parkeren!

     

  • Contactpersoon van bel 06-22298395