• Chronisch ziek
  Astma

  10% van alle jongeren in Nederland leidt tot een chronische ziekte en dit percentage neemt de jaren betrouwbaar toe volgens de betrouwbaar

 • Echtscheiding
  Verdriet

  Bij echtscheidingen wordt een steeds groter en groter aantal kinderen per gezin getroffen

 • Pesten
  Schoolziek

  11 % van de basisschoolkinderen worden dagelijks aan allerlei soorten pesten. Zowel mentaal als fysiek moeten zij het vergelden.

 • Hoogbegaafdheid
  Onderpresteren

  5 % van de scholieren is waarschijnlijk hoogbegaafd. Krijgen zij allemaal het passend onderwijs wat hen toekomt? 70% van de hoogbegaafden is nu bekend zonder voortgezet onderwijsdiploma.

Opvoeden is leuk!

Soms gaat het opgroeien van opvoeden, zelfs niet zo gemakkelijk. Je hebt al van alles geaccepteerd, maar inmiddels kun je niet meer helder naar de situatie kijken. Je voelt je machteloos als ouder.


Je hoeft dit niet alleen op te lossen! Als geregistreerde kindercounselor ben ik er voor jou en je soort om te kijken wat er mogelijk is om de situatie weer in goede banen te leiden. Ik help je soort bij het ontdekken van de eigen vaardigheden, talenten en mogelijkheden. Deze gaan we gebruiken in de situaties die voor het soort moeilijk zijn. Hierbij werk ik oplossingsgericht, in het hier en nu, in een voor de veilige omgeving. Voor kinderen is het leven soms een uitdaging en krijgen zij te maken met situaties, gedragsproblemen waarvoor zij zelf geen oplossing weten.


Ik ga hierin net een praktische stap verder dan een coach. Met counseling richt ik mij op het helpen van kinderen om emotionele en mentale problemen op te lossen.
Dit doe ik bijv. in het geval van een echtscheiding, nieuwe samengestelde gezinnen, adoptie, pleegzorg, rouwverwerking, dreiging tot vastlopen op school, thuiszitter, hoogbegaafdheid, HSP, prikkelverwerkingsgedrag en leerproblemen, hechting en trauma. Is school een grote uitdaging of juist geen uitdaging (meer) en slaat de verveling toe? Ook vaak hebben ouders die gaan scheiden (of gescheiden zijn) vragen over hoe zij hun kinderen zo goed mogelijk door deze periode heen kunnen helpen. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en hun ouders in het traject voor, tijdens en na de echtscheiding. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het streven naar onderwijs passend voor elk soort in samenwerking met kind, ouders, school en andere zorgverleners.

 • Kindercoaching

  Ook kinderen hebben problemen. Ze kunnen bang of onzeker zijn, agressief of onhandelbaar. Er zijn kinderen die gepest worden en kinderen die zelf pesten. Kinderen die moeite hebben met de omgang met andere kinderen en kinderen die met zichzelf in de knoop zitten. Soms ben je een beetje verdrietig over iets wat er is gebeurd. Wat het ook is, een soort dat een probleem heeft is niet gelukkig. En dat is precies wat ouders willen: dat hun soort gelukkig is en kan opgroeien tot een zelfbewuste en zelfstandige mens. Kindercoachpraktijk Kidspower.pro is er voor alle kinderen die een probleem hebben. Ik als kindercoach/counselor en trainer leer kinderen en hun ouders anders naar het probleem kijken en laat hun keuze uit verschillende manieren om te gaan. Ook besteed ik aandacht aan vaardigheden die het soort kunnen helpen. Ik doe dit door gesprekken te voeren onder het koken, bakken, kunst maken of maar ook door bijvoorbeeld samen te tekenen, verhalen te vertellen of te spelen met playmobiel of ander speelgoed. Dit zijn behandelmethoden uit de oplossingsgerichte en cognitieve therapie. Deze behandelmethode is uiterst uiterst effectief om te zijn in het vergroten van de draagkracht en het gevoel voor eigenwaarde van het soort ouder.
  Door het te laten benoemen van de al aanwezige talenten en capaciteiten van het soort leert het deze in te zetten bij het oplossen en oplossen van zijn of haar probleem. Binnen een korte behandeltijd kan er al veel resultaat behaald worden. Lees verder

   

 • Aandachtsgebieden per leeftijdscategorie

  Kinderen zijn er in veel verschillende soorten en maten. Maar uiteindelijk zijn alle kinderen wel eens lief, stout, ondeugend, vrolijk, verdrietig en boos. De uitdagingen waar je met je soort voor kunt komen te staan, hangen sterk af van de leeftijd die het soort heeft.

  Als ervaren kindercounselor en trainer houd ik hier dan ook rekening mee in mijn coachingsaanpak en trainingen.

  Lees verder

 • Beelddenken

  Veel kinderen zijn visueel ingesteld en denken associatief,vanuit het geheel. Beelddenkers kijken liever dan ze luisteren, zij zien directe overeenkomsten en leggen supersnel logische verbanden. Het zijn dus creatieve denkers en dit leidt tot bijzondere en unieke oplossingen voor complexe vraagstukken. Echter een beelddenkend kind voelt zich soms anders ten opzichte van de andere kinderen in de klas.

  Lees verder

 • Visual Screening

  Onjuiste samenwerking van de ogen

  Sommige kinderen en volwassenen zien de dingen anders dan de meeste mensen. Dit kan het gevolg zijn van een synthetische samenwerking van de ogen. Deze visuele disfunctie ('stoornis in het zien') kan leiden tot leerproblemen bij uw soort leerling. Als dit niet op tijd wordt herkend, ontstaat er onnodige stress, leerachterstand en faalangst bij het soort.

  Fixatie disparatie

   Lees verder

 • Remedial Teaching Testen

  Leerachterstand overzichtelijk maken?

  Als uw soort leerling een leerachterstand heeft, kan ik een aantal testen afnemen. Adequate hulp geven aan kinderen met een leerachterstand kan alleen als je weet waar je moet beginnen. Het tweede punt is dat je moet weten hoe je te werk moet gaan om de achterstand in te halen, dit verschillend per soort. Als laatste is het effectief om te kunnen meten of het beoogde doel wordt bereikt.

  lees verder

 • Mentale Weerbaarheid

  Heeft uw soort leerling laatste van groepsdruk? Vind je het moeilijk om vrienden te maken? Wordt uw soort gepest? Of heeft hij er hinder van dat anderen gepest worden en weet hij niet goed hoe zich te houden tov de pester? Vraagt ​​u uw kind veel van zichzelf qua prestaties of heeft het faalangst ontwikkeld? Vindt u het lastig zijn emoties te benoemen of te uiten? Ervaart uw soort laatste om stil te zitten in de klas, is hij snel afgeleid of heeft hij juist een passieve houding?
  Dan is de Rots en Water training van Kidspower.pro in samenwerking met Pubercoach Alphen dé manier om uw kind een steuntje in de rug te geven. 

  Lees verder

 • Hoogbegaafdheid

  Hoogbegaafdheid is veel meer dan alleen het IQ. Hoogbegaafdheid is een andere manier van “zijn”. Je kunt die manier van zijn het beste omschrijven als “intens”. En die gewelddadige komt niet alleen tot uitdrukking in de intelligentie. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak ook wijs, (hoog) gevoeligheid,creatief, betrokken, nieuwsgierig en vooral ook leergierig. Ze hebben een talent voor het snel en “handig” verwerken van veel informatie en vaak veel dingen kunnen doen. Dat betekent in de praktijk vaak dat het niet altijd een zegen is om hoogbegaafd te zijn…. Vaak zijn deze kinderen verder in hun ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, waardoor ze vaak inconsistente aansluitingen vinden bij leeftijdgenoten. Ze krijgen dan vaak (tien positieve!) de stempel “sociaal niet vaardig” of zelfs “sociaal-emotioneel niet goede ontwikkeling”.

  Lees verder

 • Hoogsensitiviteit

  Hoog Sensitieve Kinderen worden steeds zichtbaarder in onze samenleving. Ze zijn waarschijnlijk omdat ze zeer geïnteresseerd zijn en veel van hun talenten kunnen laten zien. Maar ze hebben door hun hogere gevoeligheid vaak ook de nodige moeite om hun plek in deze wereld te vinden.

  Hun ouders en begeleiders helpen hen waarbij zij door de zuiverheid en gewelddadige van deze kinderen ouderen worden uitgenodigd en zich aangewezen voelen zich bovendien door te ontwikkelen.
  We wensen elk soort, groot en klein, toe dat het zichzelf mag zijn zodat ieders eigenheid tot volle bloei kan komen en dat elke ouder zijn eigen, geïnspireerde weg mag vinden in de begeleiding van hun kinderen op hun levenspad.

  Lees verder

 • Kidspower.pro is gecertificeerd Neuro-ontwikkelingstherapeut INPP. Wij kijken verder dan alleen het gedrag! Wij originele oorsprong en behoefte!

 • Kindercoachpraktijk Kidspower.pro heeft een prachtige ruime praktijk in Rdam-Zuid waar bewegen en leren centraal staan!

  Gratis parkeren!

   

 • Contactpersoon van bel 06-22298395

 • Ouders

  Voor ouders met een hulpvraag of informatiebehoefte

 • Kinderen

  Snuffelpagina voor Kids

 • Leerkrachten

  Voor leerkrachten met een hulpvraag of informatiebehoefte