• Chronisch ziek
  Astma

  10 % van alle jongeren in Nederland leiden aan een chronische ziekte en dit percentage neemt de komende jaren toe volgens de wetenschappers

 • Echtscheiding
  Verdriet

  Bij echtscheidingen is een steeds groter groeiend aantal kinderen per gezin betroffen

 • Pesten
  Schoolziek

  11 % van de basisschoolkinderen worden dagelijks blootgesteld aan allerlei soorten van pesten. Zowel mentaal als fysiek moeten zij het vergelden.

 • Hoogbegaafdheid
  Onderpresteren

  5 % van de scholieren zijn waarschijnlijk hoogbegaafd. Krijgen zij allemaal het passende onderwijs wat hen toekomt? 70% van de hoogbegaafden zo ver nu bekend eindigt zonder voortgezet onderwijs diploma.

Opvoeden is leuk!

Opvoeden is leuk en ik wil jou als opvoeder/verzorger graag helpen het opvoeden nog leuker te maken, zowel voor jezelf als voor het kind. Kindercoachpraktijk Kidspower.pro is het adres voor individuele begeleiding, trainingen en workshops op het gebied van opvoedkundige uitdagingen.


Merk je dat je kind ergens mee zit? Vindt je kind het bijvoorbeeld moeilijk om vriendjes of vriendinnetjes te maken? Is je kind heel bang voor toetsen en spreekbeurten? Wordt je kind  gepest of pest het zelf en kan er niet mee ophouden? Zijn jullie gescheiden of zit je kind iets heel anders dwars waardoor het verdrietig, bang of boos is en zich daardoor rot voelt? Is school een te grote uitdaging of juist helemaal geen uitdaging (meer)?


Voor kinderen is het leven soms een uitdaging en krijgen zij te maken met situaties, problemen of gedrag waarvoor zij zelf geen oplossing weten en daardoor kom jij als ouder/opvoeder regelmatig voor uiteenlopende problemen te staan. Gelukkig is de oplossing soms dichterbij dan je denkt!


Als oplossingsgerichte kindercoach en Registercounselor ABvC kijk ik neutraal, onafhankelijk en met een frisse blik naar de situatie van jouw kind. Hierbij maak ik gebruik van behandelmethoden uit de oplossingsgerichte coaching en cognitieve therapie zoals ‘Kids’ Skills’, ‘Mission Possible’, RET, EMDR en ‘Rots en Water’ training. Je kunt bij mij ook terecht voor onderwijs begeleiding aan de hand van de methoden ‘Ik Leer Anders’ en ‘Beeld en Brein’ en trajectbegeleiding bij het vermoeden van hoogbegaafdheid, autisme, ADHD/ADD en gedrag- en leerproblemen maar ook voor o.a. beelddenken en hoog sensitiviteit.

 • Kindercoaching

  Ook kinderen hebben problemen. Ze kunnen bang of onzeker zijn, agressief of onhandelbaar. Er zijn kinderen die worden gepest en kinderen die zelf pesten. Kinderen die moeite hebben met de omgang met andere kinderen en kinderen die met zichzelf in de knoop zitten. Soms is je kind heel verdrietig over iets wat gebeurd is. Wat het ook is, een kind dat een probleem heeft is niet gelukkig. En dat is precies wat ouders willen : dat hun kind gelukkig is en kan opgroeien tot een zelfbewust en zelfstandig mens. Kindercoachpraktijk Kidspower.pro is er voor alle kinderen die een probleem hebben. Ik als kindercoach/counselor en trainer leer kinderen en hun ouders anders te kijken naar het probleem en laat hun kiezen uit verschillende manieren om ermee om te gaan. Ook besteed ik aandacht aan vaardigheden die het kind kunnen helpen. Ik doe dit door gesprekken te voeren onder het koken, bakken, kunst maken of maar ook door bijvoorbeeld samen te tekenen, verhalen te vertellen of te spelen met playmobiel of ander speelgoed. Dit zijn behandelmethoden uit de oplossingsgerichte en cognitieve therapie.  Deze behandelmethode blijkt uitermate effectief te zijn in het vergroten van de draagkracht en het gevoel voor eigenwaarde van het kind of ouder.
  Door het te laten benoemen van de al aanwezige talenten en capaciteiten van het kind leert het deze in te zetten bij het aanpakken en oplossen van zijn of haar probleem. Binnen korte behandeltijd kan er al veel resultaat worden behaald. Lees verder

   

 • Aandachtsgebieden per leeftijdscategorie

  Kinderen zijn er in veel uiteenlopende soorten en maten. Maar uiteindelijk zijn alle kinderen wel eens lief, stout, ondeugend, vrolijk, verdrietig en boos. De uitdagingen waar je met je kind voor kunt komen te staan, hangen sterk af van de leeftijd die het kind heeft.

  Als ervaren kindercoach en trainer houd ik hier dan ook rekening mee in mijn coachingsaanpak en trainingen.

  Lees verder

 • Beelddenken

  Veel kinderen zijn visueel ingesteld en denken associatief,vanuit het geheel. Beelddenkers kijken liever dan ze luisteren, zij zien meteen overeenkomsten en leggen supersnel logische verbanden. Het zijn dus creative denkers en dit leidt tot bijzondere en unieke oplossingen voor complexe vraagstukken. Echter een beelddenkend kind voelt zich soms anders ten opzichte van de andere kinderen in de klas.

  Lees verder

 • Rekenproblemen

  Jamararekenmethode

  Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS http://www.cnls.nl Kinde.ren die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara. Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen  onder de knie hebben:

  Lees verder

 • Visual Screening

  Onjuiste samenwerking van de ogen

  Sommige kinderen en volwassenen zien de dingen anders dan de meeste mensen. Dit kan het gevolg zijn van een onjuiste samenwerking van de ogen. Deze visuele disfunctie (‘stoornis in het zien’) kan leiden tot leerproblemen bij uw kind of leerling. Als dit niet op tijd wordt herkend, ontstaat er onnodige stress, leerachterstand en faalangst bij het kind.

  Fixatie disparatie

   Lees verder

 • Remedial Teaching Testen

  Leerachterstand inzichtelijk maken?

  Als uw kind of leerling een leerachterstand heeft, kan ik een aantal testen afnemen.Adequaat hulp geven aan kinderen met een leerachterstand kan alleen als je weet waar je moet beginnen. Tweede punt is dat je moet weten hoe je te werk moet gaan om de achterstand in te halen, dit verschilt per kind. Als laatste is het effectief om te kunnen meten of het gestelde doel is bereikt.

  lees verder

 • Mentale Weerbaarheid

  Heeft uw kind of leerling last van groepsdruk? Vindt uw kind het moeilijk om vrienden te maken? Wordt uw kind gepest? Of heeft hij er hinder van dat anderen gepest worden en weet hij niet goed hoe zich te verhouden t.o.v. de pester? Vraagt uw kind veel van zichzelf qua prestaties of heeft het faalangst ontwikkeld? Vindt uw kind het lastig zijn emoties te  benoemen of te uiten? Ervaart uw kind last om stil te zitten in de klas, is hij snel afgeleid of heeft hij juist een passieve houding?
  Dan is de Rots en Water training van Kidspower.pro in samenwerking met  Pubercoach Alphen dé manier om uw kind een steuntje in de rug te geven. 

  Lees verder

 • Hoogbegaafdheid

  Hoogbegaafdheid is veel meer dan alleen het IQ. Hoogbegaafdheid is een andere manier van “zijn”. Je kunt die manier  van zijn het beste omschrijven als “intens”. En die intensiteit komt niet alleen tot uitdrukking in de intelligentie. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak ook wijs, (hoog) sensitief,creatief, betrokken, nieuwsgierig en vooral ook leergierig. Ze hebben een talent voor het snel en “handig” verwerken van veel informatie en kunnen vaak veel dingen tegelijk doen. Dat betekent in de praktijk vaak dat het niet altijd een zegen is om hoogbegaafd te zijn…. Vaak zijn deze kinderen verder in hun ontwikkeling, zowel cognitief áls sociaal-emotioneel, waardoor ze  vaak moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdgenoten. Ze krijgen dan vaak (ten onrechte!) het stempel “sociaal niet vaardig” of zelfs “sociaal-emotioneel niet goed ontwikkeld”.

  Lees verder

 • Hoogsensitiviteit

  Hoog Sensitieve Kinderen worden steeds zichtbaarder in onze samenleving. Ze zijn herkenbaar doordat ze zeer gevoelig zijn en veel van hun talenten kunnen laten zien. Maar ze hebben door hun hogere gevoeligheid vaak ook de nodige moeite hun plek in deze wereld te vinden.

  Hun ouders en begeleiders helpen hen daarbij waarbij zij door de zuiverheid en intensiteit van deze kinderen veelal geraakt worden en zich uitgenodigd voelen zich eveneens door te ontwikkelen.
  We wensen elk kind, groot en klein, toe dat het zichzelf mag zijn zodat ieders eigenheid tot volle bloei kan komen en dat elke ouder zijn eigen, geïnspireerde weg mag vinden in de begeleiding van hun kinderen op hun levenspad.

  Lees verder

 • Kidspower.pro is gecertificeerd Neuro-ontwikkelingstherapeut INPP. WIj kijken verder dan alleen het gedrag! Wij achterhalen de oorsprong en lees verder

 • Kindercoachpraktijk Kidspower.pro heeft een prachtige ruime praktijk in Rdam-Zuid waar bewegen en leren centraal  staan!

  Gratis parkeren !

    lees verder

 • Contact of bel 06-22298395

 • Ouders

  Voor ouders met een hulpvraag of informatiebehoefte

 • Kinderen

  Snuffelpagina voor Kids

 • Leerkrachten

  Voor leerkrachten met een hulpvraag of informatiebehoefte