Leerkrachten

Hoe zit dat met jou als professional?

Dreig je vast te lopen in je eigen ontwikkeling, wordt het werk steeds minder leuk voor je, kun je de werkdruk niet meer overzien, blokkeer je tijdens de les, valt het voorbereiden van de lessen steeds zwaarder, val je buiten het team op je school of mis je de aansluiting, heb je steeds minder energie en verdwijnt je creativiteit, schrikt je leerling als je onbedoeld verkeerd uit de hoek komt, overvragen je thuisproblemen je kwaliteit en aandacht voor je werk, bemerk je in je parttimebaan als leerkracht dat je steeds minder zorg per leerling kunt besteden en ziet sommige leerlingen door je vingers glippen, functioneringsgesprek is nog daar aan toe maar hoe kan ik mij nu goed voorbereiden voor een beoordelingsgesprek zonder dat ik de verkeerde zaken ga benoemen die mij al langer dwars zitten, niks kan en niks mag binnen school,  ik word naar van mijn eigen perfectionisme,  ik wil graag slagvaardig verandering doorvoeren met mijn co-worker maar hoe pak ik dat nu aan zodat ze hierin mee gaat, vind ik voor de klas staan nog wel leuk, waar is mijn passie van weleer gebleven, hoe kan ik issues op de juiste manier bespreekbaar maken bij mijn co-worker of directeur? ik wil niet in een burn-out terecht komen maar hoe kan ik dit nu voorkomen? kwaliteiten en talenten onderzoeken voor mijn leerlingen maar wie helpt mij om die van mijzelf te ontdekken en in te zetten? , en  nog veel meer...  Een heleboel vragen waarvan er misschien een aantal op jou van toepassing zijn. Kom voor een oriënterende intake bij mij langs en wij gaan samen oplossingsgericht, praktisch en met verschillende onderzoektools begeleiden zodat je weer stevig in je schoenen staat, je zo maximaal mogelijk weet te ontplooien en de liefde voor je vak weer mag vinden. Ook je privé-situaties komen in de begeleiding aan bod. Jarenlange ervaring als People manager, Veranderingsmanager en counselor heeft mij geleerd dat kwaliteit binnen je team essentieel is. Deze kwaliteit zit hem met name in jezelf als personeelslid,
leidinggevende van, juf van, collega van, vrouw/man van, vriend(-in) van, moeder/vader van, dochter/zoon van etc. concreet alle systemen om je heen. Daarom is het zo belangrijk om ook hierdoor je balans te kunnen blijven behouden en niet in disbalans te geraken. Vooral de zeer betrokken en vakkundige leerkracht overkomt dit percentueel het meest. Ook voor jou als leerkracht geldt dat alleen een gelukkige leerkracht zijn talent en kwaliteit optimaal kan benutten. Neem vrijblijvend contact op met mij!

 • Herkenbaar bij je leerling?

  Als leerkracht observeert u tijdens het lesgeven uw leerlingen en daarbij zult u kinderen met problemen en/of vaardigheden opmerken, bijvoorbeeld:

  1.  Kinderen die stiller zijn en/of moeite hebben om aansluiting te vinden
  2.  Kinderen met een laag zelfbeeld
  3.  Kinderen die pesten of die worden gepest
  4.  Kinderen met concentratieproblemen, faal- en toetsing angst
  5.  Kinderen die afwijzend of zelfs agressief reageren
  6.  Kinderen die moeite hebben met rekenen, schrijven en lezen (dyslexie, dyscalculie), het     automatiseren
  7.  Kinderen met niet te begrijpen lichamelijke klachten als vermoeidheid, buik-en hoofdpijn


  Kortom kinderen die aan de hand van hun output niet hun eigenlijke niveau kunnen laten zien, een output die niet strookt met hun cognitief vermogen. U vermoedt misschien een oorzaak zoals net nieuw zijn op school, een echtscheiding en het verwerken ervan, beelddenken, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en/of combinatie hiervan of fixatie disparatie?

  Bij veel van de gedrag- en of leerproblemen kan er sprake zijn van een motorische oogproblematiek, bijvoorbeeld fixatie disparatie. Er is sprake van fixatie disparatie wanneer het visuele centrum van het ene oog verschoven is ten opzichte van het centrum van het andere oog. Dit kan dyslexie verergeren en fixatie disparatie kan worden verholpen door een Corfobril. Nadat er bij ons een kindvriendelijke Visual Screening heeft plaats gevonden, is de vervolgstap dat afhankelijk van de testuitslag en in overleg met de ouders een doorverwijzing zal plaatsvinden naar een FON aangesloten Functioneel Optometrist. Hier vindt wederom een zeer kindvriendelijk aanvullend oogonderzoek de zogeheten Polatest plaats waarbij nadere uitleg wordt gegeven en eventueel een Corfobril wordt aangemeten. Deze Corfobril gecombineerd met het juiste kijkadvies zorgt er voor dat het kind meteen hiervan comfort van gaat ervaren. Om het kind nog beter te kunnen ondersteunen kan er vervolgens in onze kindercoachpraktijk worden gestart met de visuele training van de oogspierenleerstrategie- & zelfbeeldtraining om de opgelopen achterstand constructief in te halen zodat het kind op kort termijn weer aansluiting vindt met de leerstof. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de zit-, werk-, en schrijfhouding. Het kind volgt in tailor made trainingsprogramma om de visuele disfunctie en motorische houding constructief te verbeteren. Het kind leert door ervaring zijn eigen juiste werkhouding toe te passen zodat hoofdpijn of vermoeidheid verdwijnt en het handschrift zienderogen verbetert. De aangeboden leerstof zal door het kind veel gemakkelijker worden opgenomen en het kind zal beter in zijn of haar vel gaan voelen.

  U kunt ons ook op school uitnodigen voor een lezing. Ook kunnen wij op uw verzoek screenings op school uitvoeren. Zeker als kinderen heel veel moeite hebben met bijv.hun handschrift, motoriek of concentratie- en of onverklaarbare leerproblemen. Aan dit preventiebeleid werken wij graag mee. Screening kan worden uitgevoerd vanaf groep 3 BO.

  Uit onderzoek blijkt dat er in iedere klas wel minimaal één of twee beelddenkers zitten. Het zijn vaak leerlingen die in de onderbouw goed lijken mee te draaien, echter in groep 3 problemen kunnen gaan ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan dit niet goed verklaren want het is een creatieve, slimme en ondernemende leerling. Waar kan het probleem dan in zitten?

  Een beelddenker hanteert een andere manier van denken, verwerkt informatie op een andere manier. Niet zoals de meeste mensen denkt een beelddenker niet in woorden en begrippen maar in beelden en gebeurtenissen; het visueel-ruimtelijk denken.

  Beelddenken is een hele snelle manier van denken; in één beeld waarin meerdere zaken tegelijk zichtbaar worden, wordt het hele probleem omvat. Daardoor kan een beelddenker heel snel het geheel overzien en snel de oplossing zien, echter het beeld snel en goed in woorden, zinnen of cijfers omzetten is veel/heel lastig. Daarbij ontbreekt het de beelddenker nogal eens aan geduld: want het ene beeld roept alweer het volgende beeld op en ook weet een beelddenker vaak niet waar te beginnen. Beelddenkers denken associatief en overzien meer het geheel waarbij ze verbanden leggen en eigen ervaring en kennis toevoegen. Omdat in beelden wordt gedacht moeten antwoorden eerst worden omgezet in taal wat (veel) tijd kost.

  In het onderwijs worden beelddenkers regelmatig geconfronteerd met onbegrip omdat ze, ondanks dat ze de stof goed beheersen en begrijpen, net even niet dat ene woord of juist net het verkeerde woord produceren.

  Als leerkracht wil je graag extra aandacht en ondersteuning geven aan de kinderen met problemen en helemaal uitzoeken wat er aan de hand is, echter je hebt een klas vol kinderen die allemaal je aandacht nodig hebben en helaas kun je niet voldoende tijd vrijmaken om het individuele kind te helpen ook zou je dit nog zo graag willen. Zo verdwijnen ongewenst kinderen met problemen naar de achtergrond, met als gevolg dat de problemen zich van kwaad tot erger kunnen ontwikkelen. Het tijdig inschakelen van een kindercoach of beelddenktrainer kan dit voorkomen. Een kindercoach heeft namelijk alle tijd en aandacht voor het individuele kind en zijn leefomgeving en zoekt naar een gerichte oplossing.
  Kindercoachpraktijk Kidspower.pro is het juiste adres. Als oplossingsgerichte kindercoach en visual screener kijk ik neutraal, onafhankelijk en met een frisse blik naar de situatie van het kind. Hierbij maak ik gebruik van behandelmethoden uit de oplossingsgerichte coaching en cognitieve therapie zoals ‘Kids’ Skills’, ‘Mission Possible’, RET en ‘Rots en Water’ trainingen. Men kan ook bij mij terecht voor diagnosestelling Beelddenker en onderwijsbegeleiding aan de hand van de beelddenkmethoden ‘Ik Leer Anders’ en ‘Beeld en Brein’ en trajectbegeleiding bij het vermoeden van hoogbegaafdheid, autisme, ADHD maar ook voor hoogsensitiviteit.Wij streven naar de meest ideale situatie om samen als leerkracht, kindercoach en ouder een "gouden driehoek" samen met het kind te kunnen worden zodat het weer snel bij zijn of haar kwaliteiten en talenten kan.

  Om de groepsdynamiek in uw groep te verbeteren of sterker te maken verzorgen wij ook Rots en Watertraining vanaf de leeftijd 6 tot en met 16 jaar.Deze trainingen verzorgen Kindercoachpraktijk in samenwerking met Pubercoachalphen. Deze trainingen verzorgen wij zowel op school per groep als per individuele leerling. U verzorgen graag voor u een gratis lezing voor u en uw team. Zie voor meer informatie bij Trainingen & Workshops

 • Kidspower.pro is gecertificeerd Neuro-ontwikkelingstherapeut INPP. Wij kijken verder dan alleen het gedrag! Wij originele oorsprong en behoefte!

 • Kindercoachpraktijk Kidspower.pro heeft een prachtige ruime praktijk in Rdam-Zuid waar bewegen en leren centraal staan!

  Gratis parkeren!

   

 • Contactpersoon van bel 06-22298395

 • Ouders

  Voor ouders met een hulpvraag of informatiebehoefte

 • Kinderen

  Snuffelpagina voor Kids

 • Leerkrachten

  Voor leerkrachten met een hulpvraag of informatiebehoefte