Aandachtspunten per leeftijdscategorie

 

Kinderen. Je hebt ze in veel uiteenlopende soorten en maten. Maar uiteindelijk zijn alle kinderen wel eens lief, stout, ondeugend, vrolijk, verdrietig en boos. De uitdagingen waar je met je kind voor kunt komen te staan, hangen sterk af van de leeftijd die je kind heeft. Kindercoachpraktijk Kidspower.pro houdt hier dan ook rekening mee in de coachingsaanpak en workshops.

 

Wij maken onderscheid in de volgende leeftijdscategorieën:

2 tot 4 jaar

Van peuter naar kleuter. Een leuke fase, waarin je kind zijn of haar karakter gaat vormen. Een belangrijke fase dus, waar je als ouder al een belangrijke basis voor hebt gelegd. Het is een enorme leuke, maar ook uitdagende periode. Leren staat centraal. Van zindelijk worden tot samen spelen en samen delen. Misschien gaat je kind ook al naar een peuterspeelzaal of kinderopvang. Je kind gaat zijn of haar grenzen verleggen en dus wordt het stellen van grenzen door jou als ouder belangrijker. Je kind wordt vaker boos en opstandig, maar wordt tegelijkertijd soms met voor hun angstige momenten of ervaringen geconfronteerd. Je kind is een toenemende mate in staat om zelf te gaan nadenken echter is dit nog niet logisch en systematisch. Ook ontdekt je kind het gevoel voor schaamte en soms twijfel maar ook is het druk op zoek naar zijn eigen competenties ofwel "wat kan ik al". Ook kan je kind door zijn leergierigheid of te hoge verwachting van zichzelf of anderen overprikkelt raken. Je kind kan dit nog niet onder woorden brengen en uit dit in veranderend gedrag. Hoe kun je als ouder je kind hiermee leren omgaan en hoe herken je deze signalen zodat je overprikkeling kunt voorkomen? Ook hier kan Kidspower.pro je individueel in begeleiden.

4 tot 6 jaar

Een fase waarin loslaten belangrijk gaat zijn. Je kind gaat streven naar autonomie.Een kind gaat in deze fase al beginnen aan het opbouwen van een eigen leventje met bijbehorende relaties. Naar school, vriendjes maken, buiten spelen en de eerste clubjes. Ze willen graag bij een groep horen. De wijde wereld wordt groter en ligt aan hun voeten. Je kind zal door de vele indrukken ook een eigen mening gaan krijgen. Kinderen gaan in deze fase duidelijk emoties tonen, maar vooral ook deze emoties benoemen. Een nieuwe stap voor de kleuter. Als ouder krijg  je nu met andere onzekerheden te maken. Kan mijn kind al voor zichzelf opkomen? Komt mijn kind sociaal gezien wel voldoende mee op school? Kan je als ouder een positieve bijdrage leveren om je kind vaardig te leren zijn in het maken van vriendjes? Wat kun je als ouder doen als je kind na het afscheid nemen in en in verdrietig blijft? Kinderen worden in deze fase nieuwsgierig en gaan jou als ouder met vragen bestoken. Deze kunnen soms een behoorlijke uitdaging voor menig ouder vormen en je zult niet altijd een gemakkelijk beantwoord hierop kunnen geven. Je kind gaat gretiger worden naar het verwerven van kennis. In deze drukke maatschappij kun je als druk bezette ouder afvragen of je wel voldoende aandacht en tijd aan je kind besteed. Kidspower.pro kan jou als opvoeder helpen in de positieve opvoedingsstijl te trainen zodat lastige vragen niet meer als lastig hoeven worden ervaren.

6 tot 10 jaar

Je kind wilde al ergens bij horen, maar wordt in deze fase veel zelfbewuster. Je kind kan op deze leeftijd al voor de eerste keer geconfronteerd worden met onzekerheid of gevoelens om  te kort te schieten op vaardigheidsgebied. Aan jullie als ouders/opvoeders de belangrijke taak om de kinderen te begeleiden op het gebied van zelfverzekerdheid. School en vrienden gaat een belangrijke plaats innemen. Kinderen gaan leren lezen, schrijven, rekenen en nog veel meer.  Realisatie tussen leven en dood wordt een feit. Het kind wordt zich in deze fase langzaam meer bewust van zijn of haar talenten en kwaliteiten. Dit is ook de leeftijd waarin je kunt ontdekken dat je "anders bent" dan andere kinderen van je leeftijd doordat je anders denkt, voelt, ervaart of leert. Dit kan je kind uit balans brengen.
De invloed van anderen buiten het gezin begint steeds groter te worden. Hoe ga je hiermee om? Hoe zet je je talenten en kwaliteiten in om je sociale vaardigheden te ontwikkelen en te benutten. Ben je voldoende weerbaar en zo niet hoe kun je hier wel vaardig in worden. 
Kidspower.pro kan in individuele als ook in groepsworkshop uw kind of gezin hierin met een positieve opvoed- en coachingssstijl in ondersteunen zodat de balance wordt hersteld en het gelukkige kind en/of gezin weer bij zijn/hun kwaliteiten en talenten kan.

 

10 tot 12 jaar

Deze periode is misschien wel een van de meest uitdagende perioden in de opvoeding. Je kind valt een beetje tussen wal en schip. De eerste tekenen van de pubertijd dienen zich aan. Kinderen zijn in deze fase erg kritisch naar anderen toe en naar zichzelf. Uiterlijk van hunzelf en hun omgeving speelt een grote rol. Ze zijn druk bezig met presteren op school- en sportgebied en zichzelf voorbereiden op de middelbare school. Onzekerheid en het erbij willen horen komen nu nog meer op de voorgrond en het kind is daar in deze fase nog veel bewuster mee bezig. Je kind gaat zich langzaam van je losmaken. Er wordt meer gedeeld met vriendjes en vriendinnetjes in plaats van jou als ouder/opvoeder. Het kind trekt zich vaker terug en heeft behoefte aan zijn of haar eigen plek en bezigheden. In deze leeftijdscategorie hebben veel kinderen de beschikking over een computer, laptop, ipad en of smartphone. Deze digitale apparatuur wordt niet alleen gebruikt om spelletjes te doen, maar ook om informatie te vergaren en, belangrijker nog, als communicatiemiddel met vriendjes en vriendinnetjes. Hoe blijf je met je kind in gesprek? Je stelt je misschien als ouder de vraag of je kind niet verslaafd is als het zonder norm- of grens besef flipt als je de beeldscherm tijd begrensd. Wat is normaal? Hoe reageert je kind bij overprikkeling van dit alles. Hoe creëer je die eigen plek voor het kind, zonder dat je de afstand te groot maakt en in gesprek met hun blijft? En hoe hou je toezicht op het digitale verkeer waarin het kind zich begeeft? Wat is bijvoorbeeld de gemiddelde norm? Door middel van workshops en individuele begeleiding kan Kidspower.pro jou helpen deze uitdagingen op een positieve manier aan te gaan.

12 tot 16 jaar

Ik, ikzelf en Ikke. Daar draait het om. Ik, ik, ik. Deze periode is soms wat lastig maar kan ook heel bijzonder zijn want je kinderen hebben je ouders extra hard nodig in deze leeftijdsfase als zij stap naar het voortgezet onderwijs hebben gezet. Communicatie met je puber kan een uitdaging op zich zijn, maar is wel van wezenlijk belang.Het maken van afspraken je puber is een kunst op zich. En niet te vergeten – je kind komt oog in oog te staan met tal van verleidingen. Hoe bereid je je kind voor op seks, drugs en verleidelijke dingen in het leven anno nu en hoe ga je daarmee om? Er wordt al veel van je puber verwacht en hij/zij staat voor veel keuzes die van invloed zijn op hun verdere leven. Deze keuzes en identiteitsvorming die succesvol kan verlopen afhankelijk van hun eerdere succes ervaringen in hun korte leven.Hoe begeleid je de kinderen daarbij? Hoe bereid je je kinderen voor op de volgende fase van zelfstandigheid? Hoe leer je ze omgaan met geld, gamen, planningen, studievaardigheden? Als pubercoach kan ik je hierbij helpen.

Jong volwassenen

Vanaf 16-jarige leeftijd breekt een nieuwe fase van loslaten aan. Jong volwassenen starten een zoektocht. Op zoek naar hun plek in de maatschappij, op grotere afstand van jou als ouder/opvoeder. Je jong volwassen kind is nog zoekende naar wat wel en niet bij ze past. Relaties veranderen; sommige vriendschappen vervagen, motivatie voor studie kan verdwijnen, een eerste serieuze liefdesrelatie dient zich aan en ze krijgen collega’s en daarmee serieuze werkrelaties. Een onzekere periode waarin veel veranderingen zich voordoen en veel keuzes moeten worden gemaakt. Wat is jouw rol als ouder/opvoeder in deze fase? Hoe ga je om met de transitie van ouder/opvoeder naar begeleider? En hoe houd je op gepaste wijze afstand? Via trainingen of begeleiding kun je worden voorzien van handvatten voor deze fase.

  • Kidspower.pro is gecertificeerd Neuro-ontwikkelingstherapeut INPP. Wij kijken verder dan alleen het gedrag! Wij originele oorsprong en behoefte!

  • Kindercoachpraktijk Kidspower.pro heeft een prachtige ruime praktijk in Rdam-Zuid waar bewegen en leren centraal staan!

    Gratis parkeren!

     

  • Contactpersoon van bel 06-22298395