Beelddenken

Uit onderzoek blijkt dat er in iedere klas wel één of twee beelddenkers zitten. Het zijn vaak leerlingen die in de onderbouw goed lijken mee te draaien, echter in groep 3 problemen kunnen gaan ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen Misschien heeft je kind moeite met bijvoorbeeld stil blijven zitten terwijl de juf iets uitlegt, met lezen, schrijven en/of rekenen, met opruimen en heeft het geen tijdsbegrip? Vaak is hiervoor veel onbegrip.

Een beelddenker hanteert een andere manier van denken, verwerkt informatie op een andere manier. Niet zoals de meeste mensen denkt een beelddenker niet in woorden en begrippen maar in beelden en gebeurtenissen; het visueel-ruimtelijk denken. Beelddenken is een hele snelle manier van denken; in één beeld waarin meerdere zaken tegelijk zichtbaar worden, wordt het hele probleem omvat. Daardoor kan een beelddenker heel snel het geheel overzien en snel de oplossing zien, echter het beeld snel en goed in woorden, zinnen of cijfers omzetten is veel/heel lastig. Daarbij ontbreekt het de beelddenker nogal eens aan geduld: want het ene beeld roept alweer het volgende beeld op en ook weet een beelddenker vaak niet waar te beginnen. Omdat in beelden wordt gedacht moeten antwoorden eerst worden omgezet in taal wat (veel) tijd kost.

In het onderwijs worden beelddenkers vaak geconfronteerd met onbegrip omdat ze,  ondanks dat ze de stof goed beheersen en begrijpen, net even niet dat ene woord of juist net het verkeerde woord produceren. Een beelddenker denkt in plaatjes en in filmpjes. Dit doet ieder kind tot ongeveer 4 jaar, waarna het kind een voorkeur ontwikkelt voor het visuele (kijken, zien, beelden, plaatjes, film, doen) of het auditieve (taal, luisteren, horen, klanken, denken). Deze ontwikkeling duurt tot ongeveer het tiende levensjaar en dan weet het kind definitief wat zijn voorkeur is. Echter er is een percentage mensen bij wie deze ontwikkeling voortduurt en zij kunnen niet overstappen op het talig(auditief) verwerken van informatie of een combinatie hiervan.

Beelddenken kan vooral lastig zijn op school of als het kind gaat studeren. De lesstof wordt immers niet in beelden aangeboden maar in woorden Vaak is er niet voldoende ruimte in het talige onderwijs voor beelddenkers om hen hierin optimaal te ondersteunen al doen de leerkrachten hiervoor nog zoveel moeite. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat kinderen zich ‘dom’ gaan voelen omdat zij beelddenkers zijn want als een kind niet gelukkig is kan het niet optimaal gebruik maken van zijn talenten en kwaliteiten.Een beelddenker blijf je je hele leven en daarom is het zo belangrijk te weten dat er volop onderzoek wordt gedaan rondom Beelddenken en dat er een oplossing is om anders te leren leren. De methode ‘Ik Leer Anders’ en ‘Beeld en Brein’ kunnen jouw kind hierbij ondersteunen.

Ik Leer Anders Methode :

Wilt u iets meer weten over deze methode kijk dan naar onderstaand filmpje van een informatiebijeenkomst door oprichters Agnes Oosterveen van "Ik leer anders" 

http://vimeo.com/17092185

Over hoe een beelddenker leert!

Lukt het maar niet om de tafeltjes onder de knie te krijgen en dat lukt het maar niet om tot lezen te komen? Kun je niet laten zien wat 'echt' je schoolprestaties zijn? Komt er niet uit wat er in je zit? Ondanks veel oefenen? De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar een visuele manier van denken. Dé manier om leerproblemen bij beelddenkers praktisch en snel aan te pakken. Met direct zichtbaar resultaat! Beelddenkers denken niet in woorden en begrippen, maar in beelden en gebeurtenissen in tegenstelling tot 95% van rest van de mensen die met hun gehoor leren. Deze 5%  vaak slimme, talentvolle beelddenkers hebben vaak moeite met lezen, rekenen en spelling. De 'Ik leer anders basistraining' zorgt er voor dat zij de aangeboden leerstof leren vertalen naar hun visueel informatiesysteem.

Talig lesmateriaal

Daarom kunnen ze het ‘talige’ lesmateriaal niet begrijpen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of valt de term dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘verkeerde’ wijze wordt aangeboden. Niet de lesstof is het probleem, maar de manier wordt de stof wordt aangeboden! Dit kunnen zij voor zichzelf leren vertalen.

Inhoud training Ik leer anders: In 4 x 1 uur Ik leer anders:

Basisinformatie via beelddenken:

 • Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen
 • Basisinformatie op juiste wijze leren ordenen & opslaan(beter onthouden)
 • Rust en ruimte creëren
 • Alfabet en woorden (dictee)
 • Cijferveld, rekenen en tafels
 • Klokkijken (ook digitaal)
 • Tips voor topografie, werkstukken, spreekbeurten, boekbespreking, geschiedenis en meer…

De gevolgen van deze visuele leermethode zijn direct zichtbaar :

 • Beter en sneller lezen (minimaal een AVI leesniveau omhoog)
 • Beter schrijven ( sneller en geen letters & cijfers meer omdraaien)
 • Kennis tafels minimaal 1 t/m 10
 • Informatie bewust opslaan, daardoor is de lesstof bij toetsing beter terug te vinden het geheugen van het de cliënt.

Deze methode is geschikt voor jong en oud ! In zeer kort tijdsbestek boekt uw kind grote resulaten waarbij je het positief zelfbeeld en zelfvertrouwen van je kind met de dag ziet groeien. Probeer of deze leermethode bij je past en ervaar! 'Ik leer anders' helpt je leerproblemen veranderen in honger naar kennisverrijking met veel plezier. Kijk voor op de site van http://www.ikleeranders.nl voor praktijkverhalen van ouders en hun kinderen.

 

Beeld en Brein Coach

Beeld en Brein® Beelddenken in de praktijk

Na het verschijnen van het boek "Beelddenken en woordblindheid" van Drs. Ojemann in 1987, heeft het begrip beelddenken steeds meer bekendheid gekregen. Zowel de Maria Krabbe Stichting als Drs. Nel Ojemann hebben zich de afgelopen jaren ingezet om het beelddenken als oorzaak van leerproblemen draagkracht te geven.
De Universiteit in Leuven is bezig met een tweejarig wetenschappelijk onderzoek over "het Wereldspel" als diagnostisch materiaal met betrekking tot het beelddenken en andere leerproblemen.

Het Wereldspel


Of een kind een beelddenker is, kan tegenwoordig middels een beelddenkonderzoek worden vastgesteld. In de praktijk blijkt echter steeds dat er niet alleen behoefte is aan bevestiging of een kind beelddenker is, maar ook aan de vervolginformatie:

-Wat kun je doen als ouder, leerkracht met een kind die in beelden denkt?
-Hoe bied je de leerstof aan?
-Waar zitten de knelpunten?
-Welke methodes zijn geschikt?

Beeld en Brein® Schoolbasis

Effectief leren in balans met jezelf

Het snelle, creatieve ongeordende van het beelddenken staat lijnrecht tegenover het strakke, talige onderwijssysteem. Kinderen denken van nature nog veel in beelden. Ze houden graag het overzicht, denken ongeordend, zien de gehelen en kijken het liefst naar overeenkomsten. School leert kinderen om geordend en op volgorde te werken. Het accent ligt vooral op het kijken naar details en het zien van verschillen.

Veel kinderen hebben moeite met het omschakelen van beelddenken naar taaldenken. Niet de lesstof zelf is dan vaak probleem, maar de manier waarop deze wordt aangeboden en verwerkt.
Zou het niet ideaal zijn als kinderen op school beide manieren van denken konden gebruiken en toepassen? De basis van de Beeld en Brein® methode is gericht op snel, creatief en beeldend leren. Door gebruik te maken van taal en beeld, is leren ook absoluut niet saai of moeilijk. Je kunt pas gaan leren als je lekker in je vel zit.

De ruimte om goed te leren, wordt vaak geblokkeerd door gevoelens van faalangst, onzekerheid en/of angsten. Extra oefeningen maken of bijlessen zijn dan zinloos. Het blijft een niet te winnen strijd voor het kind, wat resulteert in nog meer onzekerheid.bEerst balans in het kind, dan pas effectief leren!

In het bedrijfsleven wordt echter het creatieve, snelle en vooral inventieve van het beelddenken weer op prijs gesteld. De rollen zijn omgedraaid: de beelddenker komt tot resultaten, de taaldenker raakt het overzicht kwijt. Veel bedrijfstrainingen richten zich de laatste jaren dan ook op het terugroepen van het beelddenken in de mens.

Zou het niet ideaal zijn als ieder mens beide manieren van denken kon gebruiken en toepassen al gelang de situatie? Waarom leren we onze kinderen wel het seriële en gestructureerde taaldenken aan, maar vergeten wij ze het creatieve, snelle beelddenken uit hun jeugd verder te laten ontwikkelen? De basis van Beeld en Brein® is snel, effectief, creatief en beeldend leren, waardoor er in kortere tijd een beter resultaat geboekt wordt. Door te gebruik te maken van taal en beeld is leren ook absoluut niet saai.

Wetenschappelijke onderzoeken van de Universiteit van Amsterdam hebben aangetoond dat het gebruiken van de Beeld en Brein Methode voor verbeteringen van 46,9% tot 50% op de schoolresultaten van tekstbegrip op mesoniveau en algemeen leren (onthouden) zorgt!

De Beeld en Brein Schoolbasis training is geschikt voor alle kinderen vanaf 8 of 9 jaar.
Daarnaast is deze methode ook speciaal geschikt bij bijzondere omstandigheden zoals dyslexie, beelddenken, AD(H)D, hoogbegaafdheid en ASS. Juist omdat we gebruik maken van de eigen, aangeboren talenten!

De training benut meerdere zintuigen tegelijk waardoor men leuker en sneller leert. In 8 bijeenkomsten van 75 minuten wordt o.a. gewerkt aan:

 • Inzicht in de werking van de hersenen in het algemeen (niet ingewikkeld) en vooral ook in het eigen leerproces.
 • De totale balans van het kind. Door middel van oefeningen en praktische voorbeelden verkrijgen de kinderen een beter evenwicht tussen hun mentale, fysieke en emotionele kanten.
 • Leuke geheugenstrategieën zoals 'Beeld en Body', bewegend leren, en meer. De samenwerking van de beide hersenhelften wordt hierbij uitgebreid en verbetert enorm het leerproces. Uitstekend voor lessen waarbij men moet automatiseren zoals tafels.
 • Faalangstreductie en beter zelfbeeld d.m.v.. herkennen van eigen sterke en minder sterke kanten, R.E.T. ('niet-helpende' gedachten vervangen door "helpende gedachten') voor kinderen. Ademhaling- en visualisatieoefeningen, psychofysieke oefeningen.
 • De kleurmethode. Deze techniek leert hen teksten te ontleden op hoofd- en bijzaken, waardoor er een beter tekstbegrip ontstaat.
 • Met de kleurmethode kunnen zij de redactiesommen (ook verhaalsommen of contextsommen genoemd) beter leren begrijpen en uitvoeren.
 • De Conceptmap voor kids. Een variatie op de mindmapmethode waarbij op een heel grappige en creatieve manier A3 schema's van de leerstof worden gemaakt. Zo is er visueel overzicht, tijdens het maken ervan leer je al. Je automatiseert je de leerstof sneller en je presteert beter bij het maken van een werkstuk, een toets, en het geven van een spreekbeurt of een boekbespreking. Een vaardigheid die je rest van je leven gaat inzetten en het leren weer leuk maakt
 • Je kunt individueel met mij aan de slag of in een groep
 • Als ondersteuning werk je vanuit een Beeld en Brein werkboek.

 

 • Kidspower.pro is gecertificeerd Neuro-ontwikkelingstherapeut INPP. Wij kijken verder dan alleen het gedrag! Wij originele oorsprong en behoefte!

 • Kindercoachpraktijk Kidspower.pro heeft een prachtige ruime praktijk in Rdam-Zuid waar bewegen en leren centraal staan!

  Gratis parkeren!

   

 • Contactpersoon van bel 06-22298395