Faalangst

Je hebt het in je vingers, het zit helemaal in je hoofd, maar het komt er niet uit.` Je presteert onder je kunnen. Je hebt faalangst.

Wat is faalangst?

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. En die angst werkt belemmerend.
Faalangstige kinderen ontwikkelen een bepaald soort denken, zij denken vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees om te mislukken staat centraal. Dit bepaalt hun denken.
Er wordt pas over faalangst gesproken als iemand zo gegrepen is door de angst voor mislukking dat zijn presteren er ernstig onder lijdt. Het eerste dat opvalt bij faalangst is: Er komt niet uit wat er in zit.

Faalangst is te verdelen in drie groepen:

1. Cognitieve faalangst (En net wist ik het allemaal nog.....)

Cognitie is het leervermogen in mensen. Voor mensen met cognitieve faalangst is het moeilijk te laten zien wat zij aan kennis hebben opgedaan.

2. Sociale faalangst (Wat zullen zij wel niet van mij denken....)

Mensen met sociale faalangst vinden het moeilijk om hun mond in een groep open te doen. Het treedt op in een gesprek, in contact met anderen, een groep toespreken of gewoon bij de kassa.

3. Motorische faalangst (Op zulke momenten ben ik als 'verlamd' .....)
Wanneer de motoriek van je lichaam je in de steek laat, sta je stijf van de motorische faalangst. Deze angst kan bijvoorbeeld optreden bij een autorijexamen.

Wat gebeurt er bij angst?

Angst is een reactie op gevaar. Angst levert energie en kracht.
De hersenen geven een seintje aan de bijnieren om de hormonen adrenaline en noradrenaline aan te maken.
Deze hormonen activeren de spieren die nodig zijn om een inspanning te leveren. Het bloed wordt naar de armen en handen, benen en voeten gestuurd.
De hartslag wordt sneller omdat het bloed gaat stromen. Het zuurstofgebruik gaat omhoog, daardoor gaat de ademhaling sneller. Het bloed en de zuurstof die vooral nodig zijn voor handen, armen, voeten en benen worden onttrokken aan de keel, maag, darmen en spieren die er even niet toe doen. Je wilt vechten of vluchten ofwel het Vecht- Vlucht- Systeem is in werking gesteld.
Wat belangrijk is, is dat aan de hersenen ook bloed wordt onttrokken. Ons denkvermogen blokkeert. Onze natuurlijke reactie is dat wij alleen nog willen vechten of vluchten: we willen bewegen! Toch moeten wij netjes op onze plaats blijven zitten bij een toets of examen.
De spieren in armen en benen trillen van opgekropte maar ongebruikte energie, het hart bonst overbodig, er komt te veel zuurstof binnen (soms leidend tot hyperventilatie).

Gevolgen:

 • Je kunt niet meer denken
 • Nog meer angst, meer adrenaline
 • Nog minder denken
 • Een black-out
 • Herkennen van faalangst

Faalangstige mensen hebben, ondanks hun overheersende negatieve verwachting, een sterke behoefte aan positieve verwachtingen van anderen.
Na een volbrachte taak willen zij regelmatig een reactie krijgen. Dit geeft meer zelfvertrouwen. Bij nieuwe opdrachten zijn faalangstige mensen vaak onzeker en weten zij niet goed hoe zij een opdracht moeten aanpakken. Vaak kijken zij eerst hoe anderen het doen. Bij leerproblemen zoals dyslexie, beelddenken, ADHD, enz. kan faalangst worden ontwikkeld. Een faalangstige is snel uit balans gebracht wanneer de sfeer thuis, in de klas of op het werk minder goed is.

Tijdens de Kidspower.pro coachingssessie wordt gebruikt gemaakt van de NLP, Rots en Water oefeningen en cognitieve gedragstechnieken (RET) om de faalangst te reduceren

 

 • Kidspower.pro is gecertificeerd Neuro-ontwikkelingstherapeut INPP. Wij kijken verder dan alleen het gedrag! Wij originele oorsprong en behoefte!

 • Kindercoachpraktijk Kidspower.pro heeft een prachtige ruime praktijk in Rdam-Zuid waar bewegen en leren centraal staan!

  Gratis parkeren!

   

 • Contactpersoon van bel 06-22298395