Hoogsensitiviteit

De samenleving (h)erkend Hoog Sensitieve Kinderen steeds vaker, naast een veelvoud aan kwaliteiten en talenten is hun gevoeligheid en diepgang kenmerkend. Door deze hogere gevoeligheid ondervinden zij vaak de nodige moeite om hun plek onze samenleving te vinden, echter gelukkig zijn ouders en begeleiders steeds vaker in staat hen hierin adequaat te ondersteunen zodat zij uiteindelijk tot volle bloei kun komen.
De puurheid en intensiteit van deze hoogsensitieve kinderen vraagt vaak gerichte aandacht en begeleiding van ouders en “de systemen” waarin zij leven. Tijdens hun zoektocht naar de juiste begeleiding kunnen ouders gefascineerd raken door hoogsensitiviteit en willen zij zich zelf verder verdiepen en ontwikkelen. Een inspirerende zoektocht waarbij een steeds grotere uitwisseling van kennis plaatsvindt dankzij de globale digitale informatie verstrekking.
Een hoogsensitief persoon (HSP) is extreem gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op dan een niet- hoogsensitief persoon. Eind jaren negentig van de vorige eeuw heeft Dr. Elaine Aron, een Amerikaanse psychotherapeute en universitair docente, na een zevental onderzoeken in samenwerking met Dr. Arthur Aron de basis gelegd voor het begrip Hoogsensitiviteit.

In tegenstelling tot de gemiddelde mens filtert een HSP alle indrukken uitgebreider en intensiever, wat een gemiddeld mens als normaal ondervindt wordt door een HSP al snel als te hard, te intensief ervaren. Ze raken letterlijk overprikkeld door een te veel aan sterke, harde prikkels zoals bijvoorbeeld licht, aanraking en/of geluid. Het lijkt alsof hun filter niet goed werkt, anders werkt dan bij andere gemiddelde kinderen.

Veel opmerken en diep nadenken zijn de twee kerneigenschappen van hoogsensitieve kinderen en deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, want de handelingen van het hoogsensitieve kind zijn het gevolg van het “veel” opmerken en het “diepe” gedachteproces. Deze verfijnde en intense opmerkzaamheid zie je bij hoogsensitieve kinderen op alle vier de levensgebieden; fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk (spiritueel).

Door de diversiteit in karakter en omgeving waarin zij opgroeien is elk hoogsensitief kind uniek, echter “de intuïtie” is bij al deze hoogsensitieve kinderen meer ontwikkeld en in vergelijking met andere kinderen nemen zij intensiever de omgeving en situaties in zich op.
Veel beelddenkers maar ook hoogbegaafden zijn vaak ook hoogsensitief.
Hoogsensitieve kinderen zijn zich extreem bewust van hun omgeving en dit vraagt van hen een uitermate hoog aanpassingsvermogen. Vooral in een klasomgeving kan dit als erg lastig worden ervaren. Onder invloed van zoveel verschillende personen, indrukken, geluiden, etc. en door het ontbreken van een goedwerkende filter is het voor hen lastig om zich te concentreren, met als gevolg dat zij op dat moment overprikkelt raken. Op een bepaald moment lijken zij letterlijk “apathisch” (sluiten zich af voor de buitenwereld en zijn niet meer benaderbaar; autisme verwante stoornis) of vertonen hyperactieve ADHD- achtige kenmerken, echter dit is bij een hoogsensitief kind altijd van tijdelijk aard en puur uit zelfbescherming vanwege de overprikkeling.
Hoe kan men een hoogsensitief kind herkennen?

Onderstaand worden alle typische kenmerken op alle vier de levensgebieden beschreven, te beginnen met de fysieke kenmerken (lichamelijke incl. zintuiglijk gebied):

Op fysiek gebied:

Geluid
Vaak is het gehoor zo gevoelig dat zij geluiden kunnen horen die anderen “wegfilteren”; zij zijn bijvoorbeeld in staat om naast hun nauwkeurige observatie vaardigheid op grote afstand een gesprek te volgen waarbij wordt gefluisterd. Zij nemen achtergrondgeluiden zijn net zo sterk waar als voorgrondgeluiden en zijn dus voor hen moeilijk te negeren. Bijvoorbeeld het hoge toongeluid van een TL-lamp wordt door hen als heel luid ervaren en kunnen zich hierop totaal “fixeren” zodat ze tot niets meer in staat zijn.

Licht
Hoogsensitieve kinderen kunnen erg veel last ondervinden van helder en schel licht (zon-, overhead-, of TL licht), het doet letterlijk pijn aan hun ogen met als resultaat dat ze bij het lezen woorden en/ of regels overslaan, moe, afgeleid, rusteloos en/of ongedurig worden. Ook kunnen ze last krijgen van hoofdpijn, waterige en/of geïrriteerde ogen. Gedimd, indirect of natuurlijk licht hebben de voorkeur, zelfs in de winter zouden ze het liefst een zonnebril dragen.

Aanraking
Aanraking is ook vaak een teer punt, knuffelen en geknuffeld worden is prima maar alleen wanneer zij het willen en vooral niet wanneer het onverwacht is! Ze zijn erg kieskeurig over hun kleding, labels in de kleren worden vaak niet verdragen, wol op de huid is te kriebelig en sokken mogen vooral geen draadjes hebben aan de binnenkant! Laat staan natte mouwen in subtiele kledingstukken. Ook kan het kind intens reageren op lichamelijke pijn.

Zintuiglijk
Hoogsensitieve kinderen kunnen intens reageren op sterke geuren. Zij beschikken over een kwaliteit waarmee zij geur- en smaakverschillen sterk kunnen onderscheiden, dit kan soms hinderlijk zijn máár kan ook voordelen opleveren. Zo kan deze kwaliteit later bijvoorbeeld beroepsmatig door hen worden ingezet. Een ander fenomeen is dat zij er voor kiezen om in gezelschap of spel “langs de kant” te staan om te observeren. Zij kunnen op deze manier zelf bepalen om iemand en/of op welke manier te benaderen of zich in het spel te mengen. Het veel zien en het opmerken van kleine veranderingen tijdens hun waarneming zijn evidente hoogsensitieve kenmerken, zo zien zij meteen wanneer een schilderij scheef hangt of wanneer iemand stiekem een snoepje uit de snoeptrommel heeft genomen.


Op mentaal gebied:

Hierbij worden zowel “het denken & leren” als de informatieverwerking van het hoogsensitieve kind belicht:

 • een uitermate goed geheugen waarin alle waargenomen details zijn opgeslagen
 • een grotere woordenschat dan leeftijdsgenoten
 • stellen van diepzinnige vragen
 • associeert vliegensvlug en switcht van de ene gedachte naar de andere
 • achterblijvende resultaten bij rekenen t.o.v. resterende leerstof
 • heeft geen zin om leerstof te oefenen en te herhalen
 • begrijpend lezen verloopt moeizaam; voorkeur is leren vanuit “belevend” lezen
 • heeft gevoel voor talen en leert deze bij voorkeur vanuit de praktijk
 • past opgedane schoolkennis liever op een creatieve manier toe en heeft moeite om opgedane schoolkennis te reproduceren of wil dit gewoonweg niet
 • raken in de stress en/of klappen dicht bij feitelijke en gesloten vragen
 • sterke behoefte aan structuur en ordening, moeite met veranderingen en onverwachte variaties; bijvoorbeeld indeling en/of de inhoud van het dagprogramma


Op emotioneel gebied:

Hierbij worden de gevoelens en sociale vaardigheid om met anderen om te gaan bedoeld:

 • raakt snel al dan niet frequent en intens emotioneel, uiteenlopend van boos, blij tot zeer verdrietig; hebben last van stemmingswisselingen en sterke emoties
 • doorzien razendsnel de kwetsbaarheid van een ander en begrijpen dat meteen
 • groot empathisch vermogen; ze voelen zeer verfijnd de stemmingen en emoties van anderen wat vaak voor henzelf erg hinderlijk kan zijn
 • hoog rechtvaardigheidsgevoel
 • hoge mate van behoefte aan wederzijds respect
 • bijzondere kwaliteit om op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
 • piekeraar; maakt zich snel zorgen in de breedste zin van het woord
 • stressgevoelig waarbij prestaties teruglopen bij bijvoorbeeld een andere dan de eigen leerkracht of onder druk van een toets of tijd
 • enorme aantrekkingskracht naar andere “zwarte schapen” die enigszins buiten de groep vallen individualistisch;
 • geeft de voorkeur aan een rustige activiteit alleen of met één ander kind
 • sterkte behoefte aan een rustige omgeving zonder al te veel mensen en hun prikkels
 • staan niet graag in het middelpunt
 • veranderende omstandigheden worden vaak als lastig ervaren, hebben hierdoor meer dan gemiddeld tijd nodig om te wennen  aan een nieuwe situatie of omgeving
 • houden absoluut niet van verrassingen en zien erg op tegen evenementen (bijv. Sinterklaas en schoolreisjes)


Op geestelijk & spiritueel gebied:

 • “eigen wijsheid” van jongs af aan heel gericht zijn eigen weg volgen
 • hoog rechtvaardigheidsgevoel en hecht zeer veel waarde aan waarheid is zeer plichtsgetrouw
 • meer zien en/of horen dan het direct waarneembare,
 • diepe verbondenheid met de natuur, dieren en hun leefomgeving, kunst en muziek
 • vol levenslust, kan heel blij en enthousiast zijn
 • houdt van dromen, fantaseren en filosoferen
 • is gericht op het harmoniemodel met zijn liefde en vrede
 • diep nadenken over levensvragen
 • neemt vaak de rol van mediator op zich om wat tegenover elkaar staat tot harmonie te (willen) brengen
   

Veel hoogsensitieve personen voelen zich anders en vragen zich af wat er met hen mis is. Het “anders” zijn wordt vaak als handicap ervaren waardoor een lage eigenwaarde, laag zelfbeeld en/of zelfs faalangst kan ontstaan, echter het (h)erkennen van hoogsensitiviteit en een toelichting hierop werkt al vaak zeer verhelderend voor het kind en/of volwassen. Door hoogsensitiviteit te leren accepteren kan deze in een kwaliteit worden ingezet. Door cognitieve gedragstherapie en weerbaarheidstraining kan een hoogsensitief kind leren om te aarden en grenzen te stellen zodat de innerlijke kracht wordt versterkt. Het leert zijn persoonlijke ruimte beter te bewaken, om niet altijd “open” te staan zodat overprikkeling kan ontstaan en balans te ontwikkelen tussen activiteit en rustmomenten

Wanneer begeleiding:

Wanneer u weet (of het sterke vermoeden heeft) dat uw kind hoogsensitief, hoogbegaafd en/of beelddenker is en u merkt dat er problemen ontstaan, is het raadzaam hulp in te schakelen. Kindercoachpraktijk Kidspower.pro kan die hulp bieden in de vorm van oplossingsgerichte begeleidingstrajecten. Deze begeleidings-trajecten zijn gericht op het versterken van het zelfbeeld en het zelfbewustzijn, waarbij steeds een koppeling wordt gemaakt tussen de ‘binnenwereld’ van het kind en de wereld om hen heen met daarbij ook aandacht voor de koppeling tussen “hoofd” en “lijf”. Door hen (weer) goed in contact te brengen met wat er in hun lijf gebeurt leren ze beter waar hun grenzen liggen, zullen ze beter weten wat ze willen, zijn ze in staat zichzelf uit te spreken en voor zichzelf op te komen. Het hoogsensitief kind wordt oplossingsgericht vaardig gemaakt om zijn/haar hulpvraag op te lossen. Daarnaast leert het ook te begrijpen wat hoogsensitiviteit voor hem/haar inhoudt en wordt het vaardig gemaakt om deze in een kwaliteit om te zetten zodat de toekomst vol enthousiasme, plezier en in balans tegemoet kan worden getreden.

 • Kidspower.pro is gecertificeerd Neuro-ontwikkelingstherapeut INPP. Wij kijken verder dan alleen het gedrag! Wij originele oorsprong en behoefte!

 • Kindercoachpraktijk Kidspower.pro heeft een prachtige ruime praktijk in Rdam-Zuid waar bewegen en leren centraal staan!

  Gratis parkeren!

   

 • Contactpersoon van bel 06-22298395