Kindercounseling

Mijn persoonlijke ervaring als coach en counselor is dat de oplossing vaak al in het kind en/of ouder aanwezig is. Als professioneel kindercoach en couselor zal ik met behulp van laagdrempelige individuele– en/of gezinsbegeleiding, coaching en workshops jou als ouder helpen jouw uitdaging in kaart te brengen en je begeleiden om een probleem te (h)erkennen, de hulpvraag te formuleren en de gevonden oplossing toe te passen.

Tijdens het intakegesprek ga ik dieper in op de ouder hulpvraag. Waar maken jullie jullie zorgen over, wat signaleren jullie, wat kan er volgens jullie jullie kind het beste helpen in het herstel, wat ervaren jullie maar vooral wat willen jullie jullie kind meegeven om zijn/haar sociaal emotionele ontwikkeling weer een positieve wending te geven. Dat je kind weer je ‘oude’ kind wordt. Aan de hand van de geformuleerde hulpvraag plan ik een aantal sessies met je kind.
Je (pleeg-)zoon/dochter mag altijd zelf de activiteit kiezen voor de eerste kennismaking tijdens de eerste sessie van het coaching traject. Kinderen uit een breed scala aan activiteiten kiezen o.a. sport, knutselen, verkleden, dansen, toneelspelen, taart bakken en versieren, Chinees leren koken, schilderen, kunst maken in ons atelier, etc. Eigenlijk wat het beste bij je kind aansluit. Dit om het voor haar/hem zo prettig mogelijk te maken. Gedurende deze sessies werken wij aan het vertrouwen en door samen te spelen en te praten onderzoek ik wat jouw kind zoal bezig houdt en uiteindelijk wat het probleem is. Ik spreek met jouw kind over wat het wil/kan doen en wil/kan leren om beter met het probleem om te gaan. Onder mijn begeleiding brengt jouw kind zijn/haar eigen kwaliteiten en talenten in kaart en welke zij/hij leert in te zetten bij het aanpakken en oplossen van zijn/haar probleem. Afhankelijk van de leeftijd en interesse pas ik oplossingsgerichte coachingsmethode Kids skills of Mission Possible toe. Je kind heeft tijdens de sessie ondersteuning aan de hand van een werkboek. Per sessie stem ik met het kind af wat er de volgende sessie op het programma staat en waar het de komende week thuis of op school mee aan de slag gaat. Je zult ervaren dat je kind binnen een korte behandeltijd al veel resultaat behaald.
Door veel samen te doen en te praten, formuleren jouw kind en ik samen zijn/haar kindhulpvraag en komen wij er achter wat hem/haar het beste kan helpen. Ik bied het kind een plek die veilig is en waar het zichzelf kan én mag zijn, zonder bang te zijn voor de reacties van anderen.
In overleg vinden er een of meerdere terugkoppelingssessies met jullie als ouders/verzorgers plaatst omdat ik heel graag wil weten of er al veranderingen zichtbaar zijn en hoe het thuis en op school gaat. Om de vertrouwelijkheid naar je kind te waarborgen zal ik uiteraard altijd eerst jullie kind overleggen wat ik wel en niet ga bespreken!

Het effect van de begeleiding is dat je kind :

- leert kijken naar zijn eigen gedrag
- leert hoe hij zijn gedrag kan veranderen
- zijn draagkracht vergroot
- sociale vaardigheden leert
- meer zelfvertrouwen krijgt
- leert omgaan met stress
- leert omgaan met angst, pijn en verdriet

Voor wie?
Kindercoaching is een laagdrempelige manier om je kind te helpen een oplossing te vinden voor :

-  problemen bij (in)slapen,
-  faalangst,
-  concentratieproblemen (afwezig of juist prikkelgevoelig)
-  weinig zelfvertrouwen & negatief zelfbeeld,
-  onrustig gedrag vertonen,
-  zich extreem terugtrekken of anderen “overrulen” en daardoor moeite hebben om  
   vriendschappen te sluiten/te behouden,
-  pestgedrag,
-  emotionele problemen ten gevolge van echtscheiding of overlijden
-  emotionele problemen ten gevolge van acceptatie van ziekte of handicap
-  emotionele problemen ten gevolge van onderpresteren
-  kinderen die ervaren niet lekker in hun vel te zitten zonder dat direct helder is wat
   de oorzaak is.

 

  • Kidspower.pro is gecertificeerd Neuro-ontwikkelingstherapeut INPP. Wij kijken verder dan alleen het gedrag! Wij originele oorsprong en behoefte!

  • Kindercoachpraktijk Kidspower.pro heeft een prachtige ruime praktijk in Rdam-Zuid waar bewegen en leren centraal staan!

    Gratis parkeren!

     

  • Contactpersoon van bel 06-22298395