Mentale weerbaarheid

Heeft uw kind of leerling last van groepsdruk? Vindt uw kind het moeilijk om vrienden te maken? Wordt uw kind gepest? Of heeft hij er hinder van dat anderen gepest worden en weet hij niet goed hoe zich te verhouden t.o.v. de pester? Vraagt uw kind veel van zichzelf qua prestaties of heeft het faalangst ontwikkeld? Vindt uw kind het lastig zijn emoties te  benoemen of te uiten? Ervaart uw kind last om stil te zitten in de klas, is hij snel afgeleid of heeft hij juist een passieve houding?
Dan is de Rots en Water training van kinder- en pubercoach van Kidspower.pro dé manier om uw kind een steuntje in de rug te geven. Doordat de inzichten en oefeningen uit het Rots en Water programma gecombineerd worden met coachingsvaardigheden en expertise op het gebied van kinderen geeft deze training uw kind net dat beetje meer.
De Rots en Water training is een psychofysieke weerbaarheidstraining met als doel kinderen sterker te laten staan zodat ze beter om kunnen gaan met pesten, maar ook met bijv. faalangst en groepsdruk. Met een Rots en Watertraining van Kidspower.pro leert uw kind in alle omstandigheden op zichzelf te vertrouwen, waardoor het beter om kan gaan met groepssituaties en de druk die school en maatschappij veroorzaken.

 

Het Rots en Water programma is een psycho-sociaal weerbaarheids programma, gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen. Het is opgezet door Freerk Yrkema, van het Gadaku instituut. Oorspronkelijk vanuit de behoefte om een goed weerbaarheidsprogramma voor jongens te bieden. Inmiddels heeft Rots en Water zijn nut bewezen voor zowel jongens als meisjes.
 

In de Rots en Water training leren kinderen via fysieke oefeningen hoe ze sterker in hun schoenen kunnen staan. Ze leren zich weerbaarder op te stellen in pest situaties en leren hoe ze steeds de keus kunnen maken tussen Rots, stevig en onverzettelijk, en Water, meegaand, soepel, communicatief. Ze leren dat soms Rots beter is, soms water. En ze leren vooral dat ze, als ze sterk staan, ze altijd een keus hebben. Centraal staan hierbij steeds: aarden, centreren en ademhaling.


Voor meer informatie over het programma van het Gadaku instituut: www.rotsenwater.nl


Een Rots en Water training bij Kinder- en Pubercoachpraktijk Kidspower.pro bestaat uit 1 dag (van 10 uur tot 16 uur) en 8 lessen van 5 kwartier. Cursus wordt afgerond met een terugkommiddag ca. 6 weken na de laatste les. Dit in tegenstelling tot de meeste Rots en Water trainingen die slechts uit 8 lessen bestaan. De oefeningen uit het Rots en Water programma worden op deze manier sterker geankerd en kinderen leren om de houding van sterk staan en “bij jezelf blijven” in alle omstandigheden automatisch te kunnen oproepen. Ze leren dan niet alleen maar “over hoe het zou moeten”, het wordt echt een onderdeel van hun systeem.
 

De nadruk zal in de training liggen op de mentale weerbaarheid. Het Rots en Waterprogramma kent ook veel weringen en zelfverdedingstechnieken, maar die zullen minder nadruk krijgen in onze training. Grotere nadruk ligt op het mentaal weerbaar zijn tegen pesten, tegen groepsdruk en het in diverse situaties sterk staan en “bij jezelf blijven”. Op die manier is de training niet alleen geschikt om als middel in te zetten tegen pesten of pestgedrag, maar ook bijvoorbeeld tegen faalangst, slecht zelfbeeld of andere vormen van onzekerheid.

De Rots en Water training wordt daarbij gecombineerd met individuele coaching binnen de groep, waarbij voor elk kind het eigen werkthema centraal staat. Kinderen weten deze thema’s overigens niet van elkaar. Ouders worden actief in het traject betrokken, voor elk kind is vooraf een intake en er is de mogelijkheid voor tussentijdse voortgangsgesprekken tussen ouders, kind en trainer.
 

De training wordt gegeven door Petra Lendfers van Kidspower.pro  gediplomeerd kindercoach. Zij is gecertificeerd Rots en Water trainer met een nog aanvullende opgeleiding tot gespecialiseerd trainer Basisschool Schoolbreed. Ze is bevoegd om Rots en Water trainingen aan individuele cliënten, groepen maar ook op scholen te geven. 

Er wordt gewerkt in leeftijdsgroepen van 8-12 jaar en van 12-16 jaar (de grens ligt bij de start op de middelbare school) Ook voor de leeftijdscategorie van 6 -8 jaar biedt Kidspower.pro een training aan.Kijk voor meer informatie over de training en voor de data van de eerstvolgende groep die start bij Workshops & trainingen of neem contact op. 

Tarief : 

De training kost €295,=. Dit zijn 10 bijeenkomsten namelijk een startdag (inclusief lunch), 8 bijeenkomsten van 5 kwartier en terugkommidag

De training kost €295,=. Dit zijn 10 bijeenkomsten van 2 uur voor de leeftijdscatergorie 6 - 8 jaar & 1 herhalingssessie.

Aanmelden en informatie
Als u meer informatie wilt over deze training, of als u zich wilt aanmelden, neem dan contact met mij op (telefonisch via 06-22298395) of via het contactformulier, u kunt ook een mail sturen naar info@kidspower.pro. Ook als u twijfelt of dit wel iets voor uw zoon of dochter is, kan ik u in een telefonisch gesprek hier meer duidelijkheid over geven.

  • Kidspower.pro is gecertificeerd Neuro-ontwikkelingstherapeut INPP. Wij kijken verder dan alleen het gedrag! Wij originele oorsprong en behoefte!

  • Kindercoachpraktijk Kidspower.pro heeft een prachtige ruime praktijk in Rdam-Zuid waar bewegen en leren centraal staan!

    Gratis parkeren!

     

  • Contactpersoon van bel 06-22298395