Begeleidingsvisie

Begeleiding middels counseling/coaching is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening waarbij de zorg erg op het individu en diens beleving is gericht. Bij counseling gaat het om:

 Het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven

 Het optimaal benutten van (tot nu toe) ongebruikte mogelijkheden

 Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren

 

Het kind staat centraal in de kinder- en jeugdcounseling en wordt de wereld bekeken door de ogen van én vanuit het kind. In de praktijk betekent dit dat er niet alleen wordt gekeken naar de verschillende omgevingsfactoren waar binnen het kind functioneert (thuis, school, vrienden, sportclub, etc.), maar wordt ook stilgestaan bij de verschillende bestaansniveau’s (lichamelijk, emotioneel, cognitief en spiritueel). Op deze wijze wordt van het kind een beeld gevormd waarbij het ‘uniek-zijn’ centraal staat en wordt uiteindelijk een voor het kind specifiek begeleidingsplan opgesteld.

Als kindercoach/counselor ben ik in staat om verschillende visies en begeleidingsmogelijkheden op te stellen en toe te passen.Tijdens de begeleiding van het kind worden de ouders, verzorgers en school waar nodig ook in het proces betrokken.

Binnen Kindercoachpraktijk Kidspower.pro maak ik gebruik van verschillende methodieken en technieken:

 Cognitieve gedragstherapie
 Oplossingsgericht counselen
 Mindfulness
 Kid skills & Mission possible methode Ben Fuhrman
 RET (Rationeel Emotieve Therapie)
 Rots & Water methode (mentale weerbaarheidstraining)
 Rots & Water methode bij psychotrauma
 Wereldspel Nel Ojemann
 Diverse leerstrategieën voor HB & HSP maar ook TOS, ADHD, ADD & PDDNOS
 Beeld & Brein Specialist ( didactiek, diagnostiek, pedagogiek in relatie tot beelddenken)
 Ik leer anders Beelddenkwerkmethode
 Visual Screening (Stichting FON)
 Jamara rekenmethode
 Neuro- ontwikkelingtherapeut INPP ofwel reflexintegratie en het stimuleren van het verder ontwikkelen van de posturale reflexen.
 Medische Basiskennis
 Psychosociaal werk (PSE)
 Counseling
 Hechtingsgericht gezinstherapie
 Geweldloze communicatie
 EMDR 


Als zelfstandig hulpverlener heb ik veel ervaring opgedaan met diverse probleemgebieden, waaronder:


 Gezins- en relatieproblemen
 Gedragsproblemen bij kinderen
 Samenbrengen van school, ouder, andere hulpverlening en ondergetekende als gouden driehoek rondom het kind
 Processen binnen (speciaal)basisscholen en beleid ten gunste van de ontwikkeling van het kind het passend onderwijs.
 Rouwverwerking
 Adoptie
 ADHD, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie
 Leven met een autisme spectrum stoornis (ASS)
 Leven met TOS (spraak taal stoornis)
 Trauma door echtscheiding, ongeval of verliezen van dierbaren of je baan
 Kinderen met een achterstand op motorisch en of mentaal gebied
 Werk gerelateerde problemen
 Burn-outklachten
 Overvraging als ouder met een kind met handicap
 ZIN of PGB

Naast mijn professionele kennis en ervaring zet ik ook mijn persoonlijke levenservaring in bij het begeleiden van cliënten. 

 

 • Kidspower.pro is gecertificeerd Neuro-ontwikkelingstherapeut INPP. WIj kijken verder dan alleen het gedrag! Wij achterhalen de oorsprong en lees verder

 • Kindercoachpraktijk Kidspower.pro heeft een prachtige ruime praktijk in Rdam-Zuid waar bewegen en leren centraal  staan!

  Gratis parkeren !

    lees verder

 • Contact of bel 06-22298395

 • Ouders

  Voor ouders met een hulpvraag of informatiebehoefte

 • Kinderen

  Snuffelpagina voor Kids

 • Leerkrachten

  Voor leerkrachten met een hulpvraag of informatiebehoefte